Характеристика функціональних областей логістики

Об'єктом логістики, як відомо, є наскрізною матеріальний потік, тим не менше на окремих ділянках управління ним має певну специфіку. Відповідно до цієї специфікою виділяють п'ять функціональних областей логістики: закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну та інформаційну, які детально вивчаються в наступних розділах підручника.

Детальніше...

Взаємозв'язок закупівельної й розподільної логістики

Взаємозв'язок окремих функціональних областей логістики в загальних рисах охарактеризовано в попередньому параграфі. Більш детально проаналізуємо взаємодію розподільної та закупівельної логістики в процесі доведення продукції від постачальника до споживача.

Розглянемо процес управління матеріальним потоком на ділянці між двома підприємствами, одне з яких є постачальником товарів, а інше - оптовим покупцем. З позиції першого підприємства управління матеріальним потоком повинно здійснюватися методами розподільної логістики. Однак з позиції другого той же потік повинен управлятися методами закупівельної логістики. Удаване протиріччя легко вирішуване.

Детальніше...