Проблема ідентифікації об'єктів

Через кожну ланку логістичного ланцюга проходить велика кількість одиниць товарів. При цьому усередині кожної ланки товари неодноразово переміщуються за місцями зберігання і обробки. Вся система руху товарів - це безперервно пульсуючі дискретні потоки, швидкість яких залежить від спроможності (потужності) виробництва, ритмічності поставок, розмірів наявних запасів, так і від швидкості реалізації та споживання. Для того, щоб мати можливість ефективно управляти цій динамічній логістичною системою, необхідно в будь-який момент мати інформацію у детальному асортименті про що входять і виходять з неї матеріальних потоках, а також про матеріальні потоки, які циркулюють всередині неї.

Детальніше...

Технологія застосування штрихового коду EAN-13

У сфері обігу широке застосування отримав штриховий код EAN-13, який являє собою графічне зображення унікального міжнародного номера товару EAN/UСС-13 у вигляді, придатному для автоматичного зчитування. Значення номера EAN/UСС-13 дублюється арабськими цифрами в нижній частині штрихового коду (13 знаків). В даний час у світі щоденно здійснюється понад 5 млрд сканувань штрихових кодів EAN-13.

Детальніше...

Фізичні закони, що лежать в основі технології автоматичної ідентифікації штрихових товарних кодів

В основі технології штрихового кодування та автоматичного збору даних лежать прості фізичні закони. Штриховий код являє собою чергування темних і світлих смуг різної ширини, побудованих у відповідності з певними правилами. Зображення штрихового коду наноситься на предмет, який є об'єктом управління в системі. Для реєстрації цього предмета проводять операцію сканування. При цьому невелике світне пляма або промінь лазера від скануючого пристрою рухається по штриховому коду, перетинаючи поперемінно темні і світлі смуги. Відбите від світлих смуг світловий промінь (на відміну від падаючого променя має дискретний характер) вловлюється світлочутливим пристроєм і перетворюється у дискретний електричний сигнал. Варіації отриманого сигналу залежать від варіацій відбитого світла. ЕОМ, розшифрувавши електричний сигнал, перетворює його в цифровий код.

Детальніше...

Структура номера товару EAN-13

Номер товару EAN/UCC-13 містить 13 цифр. Перші три цифри позначають код національної організації (країни), який присвоєно їй асоціацією EAN International в установленому порядку. Прийнято називати цю частину коду префіксом.

Детальніше...

Штриховий код на транспортній упаковці

Код EAN-13 застосовується для маркування одиничних упаковок (окремих товарних одиниць) або групових упаковок . Однак у складському і транспортному ланках об'єктом обліку і контролю найчастіше є товари в транспортній упаковці. На транспортну упаковку у вигляді штрихового коду наноситься 14-розрядний номер EAN/UCC-14. При цьому використовується графічна символіка "2 з 5 з чергуванням" (англ. Interleaved 2 of 5, інакше "ITF") Тому і штриховий код скорочено називають ITF-14.

Детальніше...

Маркування вантажних пакетів

У логістичних процесах об'єктом управління є і окрема одиниця товару, і вантажний пакет, що включає в себе десятки, а то й тисячі окремих одиниць товару. При цьому окрема одиниця товару, переваги кодування і автоматичної ідентифікації якій розглянуті вище, є основним предметом праці лише на завершальній стадії товароруху, тобто в магазині.

Детальніше...

Эффективность применения технологии автоматической идентификации

Страны с развитой рыночной экономикой в начале 80-х гг. XX в. стали разрабатывать и внедрять АСУ, основанные на автоматическом сборе данных о товаре. Сегодня сотни тысяч магазинов в различных странах мира оборудованы системами для считывания кодов.

Детальніше...