Проблема ідентифікації об'єктів

Через кожну ланку логістичного ланцюга проходить велика кількість одиниць товарів. При цьому усередині кожної ланки товари неодноразово переміщуються за місцями зберігання і обробки. Вся система руху товарів - це безперервно пульсуючі дискретні потоки, швидкість яких залежить від спроможності (потужності) виробництва, ритмічності поставок, розмірів наявних запасів, так і від швидкості реалізації та споживання. Для того, щоб мати можливість ефективно управляти цій динамічній логістичною системою, необхідно в будь-який момент мати інформацію у детальному асортименті про що входять і виходять з неї матеріальних потоках, а також про матеріальні потоки, які циркулюють всередині неї.

Як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, дана проблема вирішується шляхом застосування технології автоматичної ідентифікації рухомих товарів. В основі технології лежить наступна ланцюг операцій:

♦ товару присвоюється унікальний номер (товарний номер);

♦ товарний номер зашифровується у вигляді спеціального символу - штрихового коду;

♦ штриховий код (зашифрований товарний номер) наноситься на товар;

♦ штриховий код автоматично зчитується з товару (при виконанні логістичної операції з товаром);

♦ штриховий код розшифровується спеціальним пристроєм (декодер) і постає в цифровому вигляді, тобто у вигляді початкового товарного номера;

♦ товарний номер передається в комп'ютер, на якому виконується та чи інша функція управління рухом товарів.

Оскільки номер товару унікальний, комп'ютер "впізнає" товар, тобто виконує функцію людини, причому робить це швидко і безпомилково. Отримана інформація обробляється в режимі реального масштабу часу, що дає можливість керуючої системи реагувати на неї в необхідні терміни.

Сам по собі цифровий номер товару інформації про його властивості, як правило, не несе. Унікальне тринадцатизначное число є лише адреса комірки пам'яті в ЕОМ, яка містить про цей товар всі відомості, необхідні для управління матеріальним потоком і формування відповідних документів. Сукупність цих відомостей утворює так звану базу даних про товар, яку доцільно формувати на підприємстві-виробнику. В подальшому база даних повинна передаватися по ланцюгу товароруху за допомогою мережі електронного зв'язку або на машиночитаних носіях.

Існує безліч символік - способів зображення товарного номери у вигляді штрихового коду. Найбільш відомими є:

♦ ЕАN-13;

♦ код 2 з 5 з чергуванням (код ITF-14);

♦ код 128 та ін.

Крім штрихового коду символіки ЕАH/UPC існує більше двохсот видів штрихових кодів.