Поняття, мета і завдання інформаційної логістики

У сучасних умовах через сферу виробництва і обігу по напрямку до кінцевого споживача просуваються потужні потоки продукції, що має речовинну форму. Номенклатура продукції рік від року стає все ширше.

Вимоги до якості процесів її просування робляться все жорсткіше: процеси повинні бути швидше, точніше, економічніше. В діях механізму, що забезпечує рух матеріальних потоків, повинна виникати вища ступінь узгодженості окремих ланок - гармонія, подібна гармонії, на яку здатний лише живий організм Необхідною умовою виникнення даної узгодженості є наявність інформаційних систем, які, подібно центральній нервовій системі, в змозі швидко і економічно підвести потрібний сигнал до потрібному місці в потрібний момент.

Особливості побудови і функціонування інформаційних систем, що забезпечують функціонування логістичних систем, є предметом вивчення інформаційної логістики.

Мета інформаційної логістики визначається загальною метою логістики, тобто її шістьма правилами: потрібний продукт, у потрібному місці, у потрібний час, у необхідній кількості і необхідної якості, з мінімальними витратами. Очевидно, що для виконання цих правил в потрібному місці, в потрібний час повинна виявитися і потрібна информация. Кількість і якість цієї інформації повинно відповідати вимогам, витрати, пов'язані з просуванням, повинні бути мінімальні.

Таким чином, метою інформаційної логістики є наявність:

♦ потрібної інформації (для управління матеріальним потоком);

♦ у потрібному місці;

♦ у потрібний час;

♦ необхідного змісту (для особи, що приймає рішення);

♦ з мінімальними витратами.

Засоби інформаційної логістики повинні дозволяти планувати матеріальні потоки, керувати ними та контролювати їх. Отже, основними завданнями інформаційної логістики є:

♦ планування логістичних потреб;

♦ аналіз рішень, пов'язаних з просуванням матеріальних потоків;

♦ управлінський контроль логістичних процесів;

♦ інтеграція учасників логістичного ланцюжка.

Вчені різних країн сходяться на думці, що сучасний розвиток логістика отримала в основному завдяки появі та розвитку засобів передачі та обробки даних.