Інформаційні потоки у логістиці

Одним із ключових понять логістики є поняття інформаційного потоку.

Інформаційний потік - це сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій. Інформаційний потік може існувати у вигляді паперових і електронних документів.

У логістиці виділяють такі види інформаційних потоків:

♦ залежно від виду пов'язуються потоком систем - горизонтальний і вертикальний;

♦ залежно від місця проходження - зовнішній і внутрішній;

♦ залежно від напрямку по відношенню до логістичної системи - вхідний і вихідний;

♦ залежно від виду носія інформації - паперові, електронні, змішані;

♦ залежно від щільності - малоінтенсивні (до 1 Мбіт/с), среднеинтенсивные (1-2 Мбіт/с), високоінтенсивні (понад 2 Мбіт/с);

♦ залежно від періодичності - регулярні, оперативні, випадкові, on-line, off-line.

Інформаційний потік може випереджати матеріальний, слідувати одночасно з ним або після нього. При цьому інформаційний потік може бути направлений в одну сторону з матеріальним, так і в протилежну:

♦ випереджаючий інформаційний потік у зустрічному напрямку містить, як правило, відомості про замовлення;

♦ випереджаючий інформаційний потік у прямому напрямку - це попередні повідомлення про майбутнє прибуття вантажу;

♦ одночасно з матеріальним потоком йде інформація в прямому напрямку про кількісні та якісні параметри матеріального потоку;

♦ услід за матеріальним потоком у зустрічному напрямку може проходити інформація про результати приймання вантажу за кількістю або за якістю, різноманітні претензії, підтвердження.