Ефект від впровадження логістичних інформаційних систем

Сукупність найважливіших економічних вигод від запровадження логістичних інформаційних систем можна викласти в семи пунктах:

♦ скорочення часу проходження процесу;

♦ зниження запасів у результаті зниження ризиків;

♦ раціональне використання ресурсів;

♦ підвищення якості логістичного процесу;

♦ скорочення споживання паперу;

♦ скорочення помилок;

♦ скорочення витрат на актуалізацію даних.

Зупинимося детальніше на характеристиці окремих складових ефекту.

Скорочення часу проходження процесу

Завдяки випереджаючому інформаційного потоку можна заздалегідь оптимізувати перебіг наступних транспортних, складських, вантажно-розвантажувальних і виробничих процесів і скоротити час їх проходження.

Зниження запасів у результаті зниження ризиків

Своєчасна і надійна інформація знижує ризики, пов'язані із створенням запасів. Запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів можна частково замінити інформації про запаси, що знаходяться на складі або на шляху до нього.

Раціональне використання ресурсів

Своєчасна інформація про хід реалізації процесів в логістичних каналах і про стан логістичних інфраструктур дозволяє здійснити більш розумне використання таких виробничих чинників, як транспортні шляхи, транспортні засоби, вантажно-розвантажувальні потужності або персонал. Аналогічно цьому можна задовольнити попит більш економним використанням цих факторів, що відповідає ідеї "стрункого виробництва" (ощадливого виробництва).

Підвищення якості логістичного процесу

Інформаційна прозорість ходу реалізації процесів у ланках логістичного ланцюга є найважливішим фактором забезпечення якості в логістичному каналі. Таким чином, можна забезпечити і краще організувати дотримання погоджених термінів і краще реагувати на виявлені помилки.

Скорочення споживання паперу

Завдяки наскрізному проходження даних від однієї інформаційної системи до іншої відпадає необхідність у багаторазової реєстрації даних. Таким чином, можна знизити споживання паперу і уникнути джерел помилок, як це буває при багаторазової реєстрації даних.

Скорочення помилок

Якщо створені передумови для електронного обміну даними між інформаційними системами партнерів, то витрати на актуалізацію даних можна обмежити лише одним місцем введення даних.

Скорочення витрат на актуалізацію даних

Одного разу зареєстровані в системі дані можна використовувати як для розрахунку, так і для створення документів. При ретроспективному розгляді можуть бути виявлені й інші можливості для подальшої раціоналізації.