Загальна характеристика систем контролю стану запасів

Управління запасами передбачає організацію контролю їхнього фактичного стану.

Контроль стану запасів - це вивчення та регулювання рівня запасів виробничо-технічного призначення, виробів народного споживання та ін. з метою виявлення відхилень від норм запасів та вжиття оперативних заходів до ліквідації відхилень.

Необхідність контролю за станом запасів обумовлена підвищенням витрат у разі виходу фактичного обсягу запасу за рамки, передбачені нормами запасу. Контроль стану запасу проводиться на основі даних обліку запасів і може здійснюватися безперервно або через певні періоди.

На практиці застосовуються різні методи контролю, які можна класифікувати за такими ознаками:

♦ порядок перевірки: періодична чи безперервна;

♦ пороговий рівень запасу: наявність чи відсутність;

♦ величина партії, що замовляється: однакова або різна.

Орієнтовна класифікація систем контролю стану запасів представлена на рис. 94.

Контроль стану запасів та формування замовлення постачальнику може здійснюватися за однією з наведених нижче систем.

Рис. 94. Класифікація систем контролю стану запасів

Система оперативного керування. Через певні проміжки часу приймається оперативне рішення: "замовляти" або "не замовляти", якщо замовляти, то скільки одиниць товару (рис. 95).

Система рівномірного постачання. Через рівні проміжки часу замовляється постійна кількість одиниць товару (рис. 96).

Система поповнення запасу максимального рівня. У цьому через рівні проміжки часу замовляється партія, обсяг якої, т. е. число одиниць товару, дорівнює різниці встановленого максимального рівня запасів і фактичного рівня запасів момент перевірки. Розмір замовлення збільшується на величину запасу, який буде реалізований за виконання замовлення (рис. 97).

Т — constant; Р1 Р2, Р3, Р4 — окремі замовлення
Рис. 95. Система оперативного управління

Т — constant; Р — constant

Рис. 96. Система постачання рівного замовлення через рівні періоди часу

Система з фіксованим розміром замовлення під час періодичної перевірки фактичного рівня запасу (з пороговим рівнем запасу). Фактичний рівень запасів перевіряється через рівні проміжки часу. Рішення про замовлення постійного обсягу товару приймається за умови, що товарний запас у момент перевірки виявляється меншим або дорівнює встановленому граничному рівню товарних запасів. В іншому випадку приймається рішення "не замовляти" (рис. 98).

Т — constant; Р1, Р2,....Р5— отдельные заказы

Рис. 97. Система поповнення запасу до максимального рівня

 

Т — constant; Р — constant

Рис. 98. Система з фіксованим розміром замовлення під час періодичної перевірки фактичного рівня запасу (з пороговим рівнем запасу)

Система з фіксованим розміром замовлення під час безперервної перевірки фактичного рівня запасу (з пороговим рівнем запасу).

Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях