Порівняльна характеристика

Вибір систем контролю за станом запасів є дієвим механізмом підвищення ефективності функціонування логістичної системи. Вирішення цього завдання потребує досвіду, вміння моделювати процес поповнення та витрачання запасу, знання комерційної ситуації та має ґрунтуватися на розумінні експлуатаційних відмінностей між описаними системами.

Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях

Системи з безперервною перевіркою фактичного рівня запасів дозволяють працювати за умов порівняно низького запасу, захищаючи водночас підприємство від дефіциту. Отже, умовами застосування цих систем є:

♦ великі втрати від відсутності запасів;

♦ великі витрати на утримання запасу;

♦ високий ступінь невизначеності попиту (тобто попит на товар погано прогнозується).

Застосування даних систем дозволяє економити витрати на утримання запасів за рахунок скорочення фінансових ресурсів, що відволікаються в запаси, а також скорочуючи потребу в складських площах і людських ресурсах.

До недоліків систем із безперервною перевіркою запасів відносять необхідність постійного контролю обсягу запасів.

Системи з періодичною перевіркою стану запасів (з фіксованим інтервалом) дозволяють проводити облік залишків лише періодично. Платою за це буде, як правило, вищий, порівняно з попередньою системою, середній рівень запасу. Застосовують їх за низьких питомих витрат за зберігання.

Дані системи добре працюють в умовах, коли можна з достатньою мірою впевненості передбачити розмір попиту. В іншому випадку несподівано збільшений попит у період між замовленнями може відвести логістичну систему в дефіцитний стан.

Основні умови застосування систем із періодичною перевіркою стану запасів:

♦ низькі витрати на утримання запасу;

♦ хороша передбачуваність попиту.

До переваг системи відносять відсутність потреби у постійному контролі наявності запасів складі, до недоліків — порівняно високий рівень середнього запасу.

Системи, що передбачають можливість замовлення різних за величиною партій товарів (Р≠const), застосовні, коли умови постачання дозволяють отримувати товари різними за величиною партіями. В інших випадках застосовуються системи з фіксованим розміром партії, що замовляється.