Організаційна структура логістики на підприємстві

Успішне управління матеріальними потоками на окремому підприємстві можливе лише в разі виділення відповідної функції. Динамічно змінюється ситуація створює об'єктивну потребу у ряду підприємств у створенні служби логістики, відсутність якої призводить до безсистемності та неузгодженості у закупівлях, управлінні запасами, організації виробництва та організації збуту, до плутанини в складському господарстві.

Відсутність структур логістики на ряді підприємств Росії - скоріше результат історично сформованих систем управління і нездатності представити службу логістики, ніж виражене небажання.

Реалізація функції управління матеріальними потоками в історично сформованих структурах управління показана на мал. 15.

 

Мал. 15. Традиційна система управління матеріальними потоками на підприємствах

 

Принциповий недолік цієї структури полягає в тому, що перераховані на малюнку групи логістичних операцій з'єднані в матеріалопроводящіх функцію за класичним, але не по системному методу.

Проаналізуємо даний малюнок у розрізі чотирьох властивостей систем (елементи, зв'язку, організація, інтегративні властивості).

Елементи (операції) є, проте склад їх складається випадково, тобто не виключено, що при проектуванні наскрізного логістичного процесу якісь операції доведеться додати, а якісь виключити.

Зв'язки між операціями чітко не визначені і встановлюються найчастіше за випадковим закону.

Організація цих операцій в єдину функцію спеціально не здійснюється, немає і носія цієї функції на підприємстві.

Інтегративні властивості так взаємозалежної і так організованою сукупності операцій в результаті не забезпечують можливості оптимізації управління матеріальними потоками на підприємстві.

На практиці це означає, що логістична функція "розтягується" по різним службам. Наприклад, один підрозділ виробничого підприємства займається закупівлями матеріалів, інше - змістом запасів, третє - збутом готової продукції. При цьому підрозділ, метою якого була б раціоналізація наскрізного матеріального потоку, що проходить через підприємство, відсутня.

Логістичний підхід передбачає керування всіма операціями наскрізного матеріального потоку як єдиної діяльністю. Для цього на підприємстві необхідно виділити спеціальну логістичну службу, яка буде керувати матеріальним потоком, починаючи від формування договірних відносин з постачальником і закінчуючи доставкою покупцеві готової продукції.

Можлива структура органу управління наскрізним матеріальним потоком на підприємстві представлена на мал. 16.

 

Мал. 16. Структура та функції органу управління наскрізним матеріальним потоком на підприємстві

 

Пропонована структура дозволяє виділити на підприємстві єдину функцію управління наскрізним матеріальним потоком.

На підприємстві можуть мати місце й інші структури, що дозволяють реалізовувати функцію логістики.

Инфраструктура рынка и капитал сферы обращения