Завдання "зробити або купити"

Завдання "зробити або купити" полягає в прийнятті одного з двох альтернативних рішень - робити комплектуючий виріб самим, якщо це в принципі можливо, виконувати самостійно будь-яку роботу або ж купувати комплектуючий (послугу) в іншого виробника. В англомовній літературі ця задача зустрічається під назвою Make-or-Buy Problem, або скорочено - завдання MOB, вирішення якої залежить від ряду зовнішніх чинників, а також від умов на самому підприємстві.

Детальніше...

Показники логістики

Логістика як наука і сфера професійної діяльності характеризується науковістю і конкретністю. Науковість логістики увазі виконання докладних розрахунків, проведення аналізу всіх показників, що характеризують рух матеріального потоку. Конкретність логістики полягає в наявності цілком точного і речовинно певного результату діяльності з управління потоками. Конкретність дозволяє здійснювати керівництво логістикою з боку обліково-калькуляційних підрозділів або структурних органів, результати роботи яких вимірюються отриманим прибутком.

Детальніше...