Загальна характеристика методів вирішення логістичних завдань

Об'єктом вивчення логістики є матеріальні і відповідні їм фінансові та інформаційні потоки. Ці потоки на своєму шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача проходять різні виробничі, транспортні, складські ланки. При традиційному підході завдання з управління матеріальними потоками в кожній ланці вирішуються в значній мірі відокремлено. Окремі ланки являють при цьому так звані закриті системи, ізольовані від систем своїх партнерів технічно, технологічно, економічно і методологічно. Управління господарськими процесами в межах закритих систем здійснюється за допомогою загальновідомих методів планування і управління виробничими і економічними системами. Ці методи продовжують застосовуватися і при логістичному підході до управління матеріальними потоками. Проте перехід від ізольованої розробки в значній мірі самостійних систем до інтегрованих логістичних систем вимагає розширення методологічної бази управління матеріальними потоками.

До основних методів, що застосовуються для вирішення наукових і практичних завдань у сфері логістики, слід віднести:

♦ методи системного аналізу;

♦ методи теорії дослідження операцій;

♦ кібернетичний підхід;

♦ прогностику.

Застосування цих методів дозволяє прогнозувати матеріальні потоки, створювати інтегровані системи управління та контролю їх руху, розробляти системи логістичного обслуговування, оптимізувати запаси і вирішувати ряд інших завдань.

Прийняття рішень з управління матеріальними потоками до початку широкого застосування логістики в значній мірі грунтувалося на інтуїції кваліфікованих постачальників, збутовиків, виробничників, транспортників. Розвиваючи методологічний апарат, сучасна логістика, поряд з розробкою і використанням формалізованих методів прийняття рішень, вишукує можливості широкого застосування досвіду названої категорії професіоналів. З цією метою розробляються так звані системи експертної комп'ютерної підтримки (або експертні системи), що дозволяють персоналу, який не має глибокої підготовки в логістиці, приймати швидкі і досить ефективні рішення.

Широке застосування в логістиці мають різні методи моделювання, тобто дослідження логістичних систем і процесів шляхом побудови і вивчення їх моделей. При цьому під логістичної моделлю розуміється будь-який образ, абстрактний або матеріальний, логістичного процесу або логістичної системи, що використовується в якості їх заступника.

Класифікація різних способів моделювання, а також характеристика імітаційного моделювання - широко застосовується способу дослідження логістичних систем.