Аналіз повної вартості в логістиці

Ефективним методом управління матеріальними потоками є аналіз повної вартості, який часто називають концепцією повної вартості. Цей метод лежить в основі теорії і практики логістики.

Аналіз повної вартості, означає облік всіх економічних змін, що виникають при будь-яких змінах у логістичній системі.

Застосування аналізу повної вартості означає ідентифікацію усіх витрат у логістичній системі і таку їх перегрупування, яка дозволить зменшити сумарні витрати. Аналіз повної вартості спочатку використовувався на транспорті для порівняння різних варіантів транспортування. Згодом цей метод стали використовувати у професійній діяльності менеджерів з логістики всюди, де необхідно зробити вибір з двох і більше альтернатив.

Застосування аналізу повної вартості припускає можливість варіювання ціною при пошуку рішень, тобто можливість підвищити витрати в одній області, якщо в цілому по системі це призведе до економії.

Образно ідею аналізу повної вартості можна представити у вигляді айсберга, надводна частина якого являє собою чітко переглядається ціну рішення.

Повна маса айсберга - це повні витрати, пов'язані з рішенням.

Основні труднощі застосування методу, які часто не дозволяють наочно побачити й прорахувати "приховану" вартість рішення, полягають в наступному:

♦ необхідність в спеціальних знаннях;

♦ необхідність врахування чинників, пов'язаних з непрямими витратами.

Слід зазначити, що рішення, прийняте без урахування "підводної частини айсберга витрат", швидше за все буде помилковим.

Перерахуємо характерні приклади застосування методу.

♦ Вибір між придбанням власного складу або використанням складу загального користування.

♦ Вибір між створенням одного централізованого складу або декількох децентралізованих розподільних центрів.

♦ Альтернатива між рідкісними закупівлями сировини у великих обсягах або частими закупами, але в менших обсягах.

♦ Зміна маршруту доставки вантажу з метою економії витрат або кращого задоволення попиту.

♦ Використання системи так званого постійного поповнення запасів (при якому постачальник несе пряму відповідальність за повне забезпечення фірми сировиною та комплектуючими, необхідними для завершення виробництва певного продукту або виконання певного замовлення).

♦ Внесення змін до цикл замовлення (час від моменту, коли замовник вирішив придбати певний продукт, до моменту завершення поставки цього продукту кінцевому споживачеві, включає в себе час на передачу замовлення продавцеві виконання замовлення і його відправку).

♦ Зміна графіка виробництва (збільшення або зменшення тривалості виробничого циклу або регулювання поточних обсягів виробництва до того, як виникнуть відхилення через змінених розмірів попиту).