Визначення та основні принципи системного підходу

Природа матеріального потоку така, що на своєму шляху до споживання він проходить виробничі, складські, транспортні ланки. Організовують і направляють матеріальний потік різноманітні учасники логістичного процесу.

Методологічною основою наскрізного управління матеріальним потоком є системний підхід, принцип реалізації якого в концепції логістики поставлений на перше місце.

Системний підхід - це напрям методології наукового пізнання, в основі якого лежить розгляд об'єктів як систем, що дозволяє досліджувати важко спостережувані властивості і відносини в об'єктах.

Системний підхід означає, що кожна система є інтегрованим цілим навіть тоді, коли вона складається з окремих роз'єднаних підсистем. Системний підхід дозволяє побачити досліджуваний об'єкт як комплекс взаємопов'язаних підсистем, об'єднаних спільною метою: розкрити його інтегративні властивості, внутрішні і зовнішні зв'язки.

Функціонування реальних логістичних систем характеризується наявністю складних стохастичних зв'язків як усередині цих систем, так і в їх відносинах з навколишнім середовищем. У цих умовах прийняття приватних рішень без врахування спільних цілей функціонування системи і висунутих до неї вимог може виявитися недостатнім, а можливо, і помилковим.

Як приклад знову звернемося до схеми руху цукрового піску від заводу-виробника до магазинів (див. мал. 12).

Припустимо, що керівництво заводу без узгодження з оптовим і роздрібним ланкою прийняло рішення про впровадження потужного устаткування для фасування цукрового піску в паперові пакети. Виникає питання: як сприйме це нововведення вся товаропровідну система, пристосована до транспортування, зберігання та виконання інших технологічних операцій з цукровим піском, упакованим саме в мішки? Не виключено, що в її роботі станеться збій.

Відповідно до вимог системного підходу рішення про фасування цукрового піску на заводі-виробнику Повинно прийматися у взаємному зв'язку з іншими рішеннями, спільною метою яких є оптимізація сукупного матеріального потоку.

Системний підхід не існує у вигляді суворої методологічної концепції. Це свого роду сукупність пізнавальних принципів, дотримання яких дозволяє певним чином зорієнтувати конкретні дослідження.

При формуванні логістичних систем повинні враховуватися наступні принципи системного підходу:

♦ принцип послідовного просування по етапах створення системи. Дотримання цього принципу означає, що система спочатку повинна досліджуватися на макрорівні, тобто у взаємовідносини з навколишнім середовищем, а потім на мікрорівні, тобто всередині своєї структури;

♦ принцип узгодження інформаційних, надежностних, ресурсних та інших характеристик проектованих систем;

♦ принцип відсутності конфліктів між цілями окремих підсистем і цілями всієї системи.