Аналіз АВС

У логістиці АВС-аналіз застосовують, ставлячи за мету скорочення величини запасів, скорочення кількості переміщень на складі, скорочення розкрадань матеріальних цінностей, а також переслідуючи інші цілі.

Управління в логістиці характеризується, як правило, наявністю великої кількості однорідних об'єктів керування, по-різному впливають на результат діяльності підприємства. Наприклад, керуючи запасами підприємств у сферах виробництва та обігу, іноді доводиться приймати рішення по десяткам тисяч позицій асортименту. При цьому різні позиції асортименту заслуговують різного уваги, так як з погляду внеску в той чи інший результат торгової або виробничої діяльності вони не є рівноцінними.

Ідея аналізу ABC полягає в тому, щоб з усього безлічі однотипних об'єктів виділити найбільш значимі з точки зору позначеної мети. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необхідно зосередити основну увагу і сили.

В економіці широко відомо так зване правило Парето (20/80), згідно з яким лише п'ята частина (20%) від усієї кількості об'єктів, з якими зазвичай доводиться мати справу, дає приблизно 80% результатів цієї справи. Внесок інших 80% об'єктів складає лише 20% загального результату.

Наприклад, в торгівлі 20% найменувань товарів дає, як правило, 80% прибутку підприємства, решта 80% найменувань товару - лише необхідне доповнення, обов'язковий асортимент. З усієї кількості постачальників підприємства лише 20% створюють 80% всієї небезпеки втрат від зв'язків з недобросовісним контрагентом. Можна навести й інші приклади.

Правило Парето діє не тільки в економіці. Якщо розділити всіх студентів вузівського потоку за ознакою складності управління, то вийде, що 20% студентів потоку створюють 80% всіх клопоту деканату. Кажуть, що 20% всіх любителів пива випивають 80% всього пива. Приблизно 20% матеріалу підручника можуть дозволити сформувати 80% уявлення про досліджуваному курсі.

Американці називають цю закономірність "правилом великого пальця": піднятий вгору великий палець правої руки символізує ці самі 20% ударних об'єктів, при цьому стислі в кулак 4 пальці позначають значущість пальця, піднятого вгору - 80%.

Суть правила Парето полягає в тому, що в процесі досягнення будь-якої мети нераціонально приділяти об'єктам, утворюючим малу частину вкладу, то ж увагу, що і об'єктам першорядної важливості. Згідно з правилом Парето безліч керованих об'єктів поділяється на дві неоднакові частини.

Широко застосовуваний в логістиці метод ABC передбачає більш глибокий поділ - на три частини. При цьому середньостатистичне розподіл має вигляд, представлений в табл. 4.

Таблиця 4

Зразкові середньостатистичні процентні співвідношення груп А, В і С

Група Частка в кількості об'єктів управління,% Частка в результаті,%
А 20 80
В 30 15
С 50 5

 

Загальний алгоритм проведення аналізу ABC приводиться в табл. 5.

Таблиця 5

Порядок проведення аналізу ЛВС

Формулювання мети аналізу
Ідентифікація об'єктів управління, які аналізуються методом ABC
Виділення ознаки, на основі якого буде здійснена класифікація об'єктів управління
Оцінка об'єктів управління по виділеному класифікаційною ознакою
Угрупування об'єктів управління в порядку убування значення ознаки
Побудови кривої ЛВС
Поділ сукупності об'єктів управління на три групи: група А, група В і група С