Графічні методи визначення меж груп А, В і С

1. Метод визначення меж за допомогою дотичної до кривої А, В і С.

Розглянемо метод поділу безлічі об'єктів управління, упорядкованого за спаданням ознаки значущості об'єкта, за допомогою дотичної до кривої АВС-аналізу. Крива АВС будується в прямокутній системі координат. По осі 0X відкладаються об'єкти управління (наприклад, позиції асортименту), збудовані в порядку убування частки в загальному результаті (наприклад, частки в реалізації), у відсотках до загальної кількості об'єктів управління. По осі 0Y відкладається частка внеску об'єкта (частка реалізації по позиції) в загальному результаті (в загальній реалізації), обчислена наростаючим підсумком і виражена у відсотках (мал. 31).

Мал. 30. Крива АВС-аналізу

З'єднаємо початок і кінець графіка прямої 0В і потім проведемо дотичну до кривої АВС, паралельну лінії 0В. Абсциса точки дотику (точка М) покаже нам кордон між групами А і В, а ордината вкаже частку внеску групи А в загальний результат.

Мал. 31. Поділ досліджуваної безлічі на групи А, В і С за допомогою дотичної до кривої АВС

З'єднаємо тепер точку М з кінцем кривої - точкою D, і проведемо нову дотичну до графіка АВС, паралельну лінії МD. Абсциса точки дотику (точка N) вказує межу між групами В і С, а ордината показує сумарний внесок груп А і В у загальний результат.

2. Метод визначення меж за допомогою петлі АВС - аналізу.

Пропоноване рішення визначає в якості кордонів множин А, В і С ділянки різкої зміни кривизни графіка АВС.

На мал. 30 зображена типова форма кривої АВС. Уявімо собі, що ця крива є планом автомобільної траси, по якій знизу (від точки 0) у напрямку до повороту, не знижуючи максимально можливої на прямій дорозі швидкості, мчить гоночний автомобіль. Місце, де його викине з дороги, характеризується різким зростанням кривизни графіка. У цій точці область різкого наростання значення ознаки (група А) змінюється областю плавного наростання (група В).