Вимоги до систем обліку витрат в логістиці

Завданням обліку витрат в логістиці є забезпечення менеджерів інформацією, що дозволяє приймати рішення в сфері управління витратами з просування матеріального потоку в межах логістичної системи.

Однак керувати витратами можливо лише в тому випадку, якщо їх можна точно вимірювати. Тому системи обліку витрат виробництва і обігу учасників логістичних процесів повинні:

♦ виділяти витрати, що виникають у процесі реалізації функцій логістики;

♦ формувати інформацію про найбільш значимі витрати;

♦ формувати інформацію про характер взаємодії найбільш значущих витрат один з одним.

При дотриманні даних вимог з'являється можливість використовувати важливий критерій побудови оптимального варіанта логістичної системи - мінімум сукупних витрат протягом усього логістичного ланцюга.

У логістиці ключовою подією (об'єктом аналізу) є замовлення споживача (клієнт, продукт або послуга) і дії щодо виконання цього замовлення. Калькуляція витрат повинна дозволяти визначати, чи приносить конкретне замовлення (клієнт, продукт або послуга) прибуток.

Для ефективної калькуляції витрат потрібно:

а) точно визначити конкретні витрати, які слід включити в схему аналізу;

б) встановити часові рамки витрат;

в) віднести витрати на конкретні фактори, що мають відношення до оцінки альтернативних дій;

г) встановити критерій прийняття рішень.

Логістичні процеси пронизують основні підрозділи підприємства (закупівля, виробництво, збут і т. п.) по горизонталі. Традиційні методи обліку, спрямовані на визначення витрат по функціональних областях (по вертикалі), не дозволяють виділяти витрати, що виникають в ході здійснення наскрізного процесу, формувати інформацію про найбільш значимі витрати, а також про характер їх взаємодії один з одним. Відомо лише, у що обходиться реалізація тієї чи іншої функції.

Облік витрат по процесах дає наочну картину того, як формуються витрати, пов'язані з обслуговуванням клієнта, яка частка в них кожного з підрозділів. Підсумовуючи всі витрати по горизонталі, можна визначити витрати, пов'язані з окремим процесом.

Таким чином, виявляються детермінованими як показники наскрізного матеріального потоку, так і окремі специфічні витрати, що виникають у різних підрозділах.

Практичне застосування концепції обліку витрат по процесах передбачає:

♦ по-перше, виявлення всіх залучених в процес підрозділів;

♦ по-друге, визначення зміни витрат, викликаного відмовою від даного процесу.

Іншими словами, повинні бути визначені витрати, які можуть бути запобігти, якщо, наприклад, даний товар не буде виготовлений і доведений до клієнта.