Класифікація витрат в логістиці

Витрати в логістиці класифікують за різними ознаками.
Залежно від поведінки витрат при зміні обсягу робіт з матеріальним потоком вони поділяються на постійні та змінні. Постійні витрати - не змінюються разом з нормальними коливаннями обсягів діяльності. Змінні витрати - змінюються пропорційно зміні обсягу діяльності.

Залежно від віднесення до тих чи інших процесів розрізняють прямі і непрямі витрати. Прямі (або операційні) витрати - витрати, які безпосередньо пов'язані з об'єктом витрат (зумовлені виконанням конкретних логістичних робіт). Такі витрати неважко ідентифікувати. Прямі витрати на транспортування, складування, вантажопереробку і деякі інші роботи по виконанню замовлень і управління запасами можна виокремити з традиційних витратних рахунків.

Непрямі витрати (непрямі) - не пов'язані безпосередньо з об'єктом витрат. Наприклад, об'єкт витрат - вантажний автомобіль. Прямі витрати - зарплата водія, амортизація цього автомобіля і т.п. Непрямі - зміст резерву обладнання, резерву робочої сили, витрати менеджерів транспортного відділу, а також адміністративні витрати всієї компанії.

В залежності від сприйнятливості до управлінського впливу витрати підрозділяють на регульовані і нерегульовані. Регульовані витрати - витрати, якими можна управляти на рівні центру відповідальності.

Нерегульовані витрати - витрати, на які з центру відповідальності вплинути не можна. Передбачається, що ці витрати регулюються на рівні компанії в цілому.

В залежності від виду логістичної функції витрати підрозділяють на транспортні, витрати зберігання і т. п. При цьому основними видами витрат, якими можна добре управляти на рівні відповідальності служб логістики, є витрати, пов'язані із зберіганням і транспортуванням продукції. Ці види витрат розглядаються в наступних статтях.