Приклади логістичної оптимізації матеріального потоку в сфері обігу

Сутність логістичного підходу до управління матеріальними потоками полягає в інтеграції окремих учасників логістичного процесу в єдину систему, здатну швидко та економічно доставити необхідний товар в потрібне місце. Учасники логістичного процесу, охопленого єдиною системою управління, можуть відноситися до однієї або до кількох організацій. У другому випадку завдання логістичного управління істотно ускладнюється, тому що в рамках єдиної системи необхідно об'єднати різних власників, тобто суб'єктів з різними економічними інтересами.

Порівняльна характеристика об'єкта і предмета досліджень в області маркетингу і в області логістики

Порівняльні характеристики маркетингу та логістики Маркетинг Логістика
Об'єкт дослідження Ринки і кон'юнктура конкретних товарів і послуг Матеріальні потоки, що циркулюють на цих ринках
Предмет дослідження Оптимізація ринкової поведінки по реалізації товарів чи послуг Оптимізація процесів управління матеріальними потоками
Методи дослідження Методи дослідження кон'юнктури, попиту і пропозиції по конкретних товарах і послугах Системний підхід до створення матеріалопроводящіх ланцюгів, а також загальновідомі методи, які примі-няются при плануванні та управлінні виробничими і економічними системами
Підсумкові результати Рекомендації по виробничо-збутової стратегії і тактиці компанії: що виробляти, в якому обсязі, на які ринки і в які терміни. Які можуть бути вигоди Проекти систем, що відповідають цілям логістики: потрібний товар, в необхідній кількості, необхідної якості, в потрібному місці, у потрібний час і з мінімальними витратами

 

В якості прикладів логістичного підходу до управління матеріальними потоками у сфері обігу розглянемо два процеси:

♦ процес доведення цукрового піску від заводу-виробника до магазинів роздрібної торговельної мережі;

♦ процес доведення залізобетонних конструкцій із заводів на будівельні об'єкти.

1. Приклад застосування логістики в товародвижении цукрового піску.

На мал. 12 зображені три категорії учасників руху товару цукрового піску: завод, склад підприємства оптової торгівлі і мережа продовольчих магазинів.

Мал. 12. Принципова схема руху цукру від заводу-виробника до магазинів

 

Логістична оптимізація матеріального потоку дозволяє знизити сукупні витрати на рух товару. Результат досягається за рахунок здійснення різних заходів. Зупинимося на одному з них. Розглянемо, що необхідно зробити для зниження витрат на логістику за рахунок оптимізації упаковки товарів.

Традиційно при виробництві цукровий пісок затарюється в мішки місткістю 50 кг. Логістично не оптимізований матеріал потік буде представляти собою рух цукрового піску в мішках протягом усього ланцюга, аж до магазинів.

Логістична оптимізація процесу доведення цукрового піску до роздрібної торговельної мережі передбачає наявність тісних партнерських відносин між усіма учасниками логістичного процесу, роботу на так званий загальний результат.

Уявімо гіпотетичну ситуацію, коли всі три ланки знаходяться в руках одного власника і задамося питанням - де цей власник організував б розфасовку цукрового піску в пакети?

Фасовку цукру в нашому прикладі можна здійснювати в чотирьох місцях:

♦ за прилавком магазина на робочому місці продавця під час обслуговування чергового покупця;

♦ в магазині, в приміщенні для підготовки товару до продажу на робочому місці фасувальника, спеціально зайнятого розфасовкою цукру;

♦ на складі підприємства оптової торгівлі в цеху фасування;

♦ на заводі-виробнику.

Відзначимо, не зупиняючись на доказі, що найменш продуктивною, а значить і найбільш дорогою, буде організація фасувальних робіт в магазині, особливо на робочому місці продавця.

Значний ефект від скорочення витрат на фасовку цукру можна отримати, організувавши цю роботу на складі підприємства оптової торгівлі і забезпечуючи магазини фасованим цукром. Однак і тут, за винятком обмеженої кількості складів, не можна досить ефективно використовувати потужну фасувальну техніку.

Максимальний економічний ефект на скорочення собівартості фасовки можна отримати, лише встановивши високопродуктивне фасувальне обладнання на заводі-виробнику.

Однак вибираючи кращий спосіб просування цукрового піску від заводу до магазинів слід орієнтуватися не на вартість фасовки, а на весь комплекс витрат, пов'язаних з рухом товарів з того чи іншого варіанту.

У зв'язку з цим очевидно, що єдиний власник заводу, підприємства оптової торгівлі і магазинів організував би фасовку цукрового піску в правильному місці, що забезпечує мінімум витрат на просування цукру по всьому ланцюгу. В реально діючих ланцюгах товароруху правильне місце організації фасовки може не збігатися з місцем, яке було б знайдено єдиним власником у результаті рішення оптимізаційної задачі. В результаті собівартість цукру, що пройшов за реальною ланцюга, буде більш висока.

Відмовимося тепер від гіпотетичного єдиного власника і припустимо, що керівництво заводу, підприємства оптової торгівлі та мережі магазинів з метою зниження собівартості цукру на виході з ланцюга і відповідно підвищення його конкурентоспроможності на ринку прийняло спільне рішення про доцільність фасування на заводі.