Специфіка підходу до управління матеріальними потоками

Діяльність з управління матеріальними потоками здійснювалася людством з давніх часів. Логістика ж у господарській практиці почала застосовуватися зовсім недавно (а на значному числі вітчизняних підприємств ще й не почала застосовуватися). Визначення логістики не завжди в явному вигляді відображають яскраво виражену специфіку логістичного підходу до управління матеріальними потоками. У зв'язку з цим зупинимося докладніше на принциповій відмінності логістики від традиційного управління матеріальними потоками.

Розглянемо ланцюг, що складається з декількох самостійних підприємств, через яку послідовно проходить деякий матеріал потік. Традиційно управління кожним з цих підприємств здійснюється власником відособлено (мал. 2). При цьому завдання управління наскрізним матеріальним потоком не ставиться і не вирішується. Не виділяється також категорія "наскрізний матеріальний потік". В результаті показники потоку на виході з ланцюга (точка А), такі як надійність наявності продукції, її собівартість, якість, а також ряд інших складаються значною мірою випадково і, як правило, далеко не оптимальні.

 

Мал. 2. Традиційний підхід до управління матеріальним потоком, що проходить кілька підприємств

При логістичному підході об'єктом управління виступає наскрізної матеріал потік (мал. 3). При цьому відособленість підприємств - ланок матеріалопроводящей ланцюга в значній мірі долається з метою узгодженого управління наскрізним матеріальним потоком. Потрібний вантаж починає надходити в потрібне місце, у потрібний час, у необхідній кількості, необхідної якості. Просування матеріального потоку по всьому ланцюгу починає здійснюватися з мінімальними витратами. На виході з ланцюга (точка А) наскрізної матеріал потік набуває заплановані, контрольовані показники.

 

Мал. 3. Логистический подход к управлению материальным потоком, проходящим несколько предприятий