Етапи розвитку логістики

У сучасній економіці виділяють три етапи вдосконалення логістики.

Перший етап - 60-і роки XX століття, характеризується використанням логістичного підходу для управління матеріальними потоками у сфері обігу. У цей період починає приходити розуміння двох ключових положень:

1. Існуючих як би окремо потоки матеріалів у виробництві, зберіганні і транспортуванні можуть бути охоплені єдиною системою управління.

2. Інтеграція окремих функцій фізичного розподілу матеріалів може дати істотний економічний ефект.

Завдання оптимізації фізичного розподілу вирішувалися і раніше. Наприклад, оптимізація частоти і розміру поставляються партій, оптимізація розміщення і функціонування складів, оптимізація транспортних маршрутів і графіків і т. п. Однак традиційно ці задачі вирішувалися відособлено, що в принципі не могло забезпечити належного системного ефекту і тому в фірмах нерідко не надавалося належного значення вирішення цих завдань.

Специфіка логістичного підходу, як уже зазначалося, полягає в спільному вирішенні задач з управління матеріальними потоками, наприклад спільне рішення задач організації роботи складського господарства і пов'язаного з ним транспорту.

На першому етапі розвитку логістики транспорт і склад, перш пов'язані лише операцією завантаження чи розвантаження, набувають тісні взаємні зв'язки. Вони починають працювати за єдиним графіком і за єдиною узгодженою технологією. Тара, в якій відвантажується вантаж, обирається з врахуванням специфіки транспорту, у свою чергу, характеристики перевезеного вантажу визначають вибір транспорту. Спільно вирішуються й інші завдання щодо організації транспортно-складського процесу. Графічно ступінь логістичної інтеграції учасників процесу просування матеріального потоку до кінцевого споживача на першому етапі розвитку логістики представлена на мал. 7.

 

Мал. 7. Перший етап розвитку логістики - інтеграція транспортно-складського процесу

Слід зазначити, що спільне рішення окремих завдань з управління матеріальними потоками набагато складніше їх відокремленого рішення. Тут нерідко потрібні інші методи, а також інша підготовка фахівців.

Другий етап у розвитку логістики припадає на 80-і роки XX століття. В цей період інтеграційна основа логістики розширилася і стала охоплювати виробничий процес.