Поняття матеріального запасу

Відповідно до словника С. І. Ожегова слово "запас" позначає те, що приготовлено (запасене), зібрано для чого-небудь; то, що є для використання.

Суспільне виробництво, як уже зазначалося, включає в себе виробництво матеріальних і нематеріальних благ і виробництво матеріальних і нематеріальних послуг. Форму запасу можуть набувати тільки цінності, як матеріальні, так і нематеріальні.

Детальніше...

Основні види матеріальних запасів

Поняття запасу пронизує всі сфери матеріального виробництва та обігу, так як має речову форму продукція на шляху руху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача може накопичуватися у вигляді запасу на будь-якій ділянці. Відповідно, є велика кількість ознак, на основі яких може виконуватися класифікація запасів.

Детальніше...

Основні причини скорочення запасів (негативна роль запасів)

Єдиною причиною, яка спонукає підприємства знижувати запаси, є витрати, пов'язані з їх зберіганням, які за рік становлять приблизно 25% вартості запасу.

Розглянемо, які види витрат може бути знижено при скороченні запасів.

Детальніше...

Основні причини створення запасів (позитивна роль запасів)

Зміст запасів завжди пов'язані з витратами, проте підприємці змушені їх створювати, оскільки відсутність запасів може призвести до ще більшої втрати прибутку. Розглянемо основні чинники, якими керуються підприємці, створюючи матеріальні запаси.

Детальніше...

Підвищення рівня організованості процесів товароруху

Раніше перераховано та коротко охарактеризовано основні причини створення запасів. Проаналізуємо ці причини в ключі концепції логістики та розглянемо, у яких випадках збільшення запасу можна замінити збільшенням рівня організованості процесів просування продукції, що має матеріальну форму, тобто розвитком логістики.

Исторические вехи

Детальніше...