Завдання розподільчої логістики

Розподільна логістика охоплює весь комплекс завдань з управління матеріальним потоком на ділянці постачальник - споживач починаючи від моменту постановки завдання реалізації і закінчуючи моментом виходу поставленого продукту зі сфери уваги постачальника. При цьому основна питома вага займають завдання управління матеріальними потоками, які вирішуються в процесі просування вже готової продукції до споживача.

У процесі вирішення завдань розподільчої логістики необхідно знайти відповіді на наступні питання:

♦ по якому каналу довести продукцію до споживача;

♦ як упакувати продукцію;

♦ за яким маршрутом відправити;

♦ чи потрібна логістиці мережа складів, якщо так, то яка, де і скільки;

♦ який рівень обслуговування забезпечити, а також на ряд інших питань.

Склад завдань розподільчої логістики на мікро-і макрорівнях різний. На рівні підприємства, тобто на мікрорівні, логістика ставить і вирішує такі завдання:

♦ планування процесу реалізації;

♦ організація отримання та обробки замовлення;

♦ вибір виду упаковки, ухвалення рішення про комплектацію, а також організація виконання інших операцій, які безпосередньо передують відвантаженні;

♦ організація відвантаження продукції;

♦ організація доставки та контроль за транспортуванням;

♦ організація послереалізаціонного обслуговування.

На макрорівні до завдань розподільній логістики відносять:

♦ вибір схеми розподілу матеріального потоку;

♦ визначення оптимальної кількості розподільчих центрів (складів) на території;

♦ визначення оптимального місця розташування розподільчого центру (складу) на території, що обслуговується, а також ряд інших завдань, пов'язаних з управлінням процесом проходження матеріального потоку по території району, області, країни, материка або всієї земної кулі.