Поняття логістичного сервісу

В умовах "ринку покупця" продавець вимушений будувати свою діяльність виходячи з купівельного попиту. При цьому попит не обмежується попитом на товар. Покупець диктує свої умови також і в області складу і якості послуг, що надаються йому в процесі поставки цього товару.

Послуга, в загальному розумінні цього терміна, означає чиюсь дію, що приносить користь, допомогу іншому. Робота з надання послуг, тобто по задоволенню чьихнибудь потреб, називається сервісом.

Природа логістичної діяльності передбачає можливість надання споживачу матеріального потоку різноманітних логістичних послуг. Логістичний сервіс нерозривно пов'язаний з процесом розподілу і представляє собою комплекс послуг, що надаються в процесі постачання товарів.

Об'єктом логістичного сервісу є різні споживачі матеріального потоку. Здійснюється логістичний сервіс або самим постачальником, або експедиторською фірмою, що спеціалізується в області логістичного сервісу.

Всі роботи в області логістичного обслуговування Можна підрозділити на три основні групи:

♦ передпродажні, тобто роботи з формування системи логістичного сервісу;

♦ роботи з надання логістичних послуг, здійснювані в процесі продажу товарів;

♦ післяпродажний логістичний сервіс.

До початку процесу реалізації робота в області логістичного сервісу включає в себе, в основному, визначення політики фірми в сфері надання послуг, а також їх планування.

У процесі реалізації товарів можуть виявлятися різноманітні логістичні послуги, наприклад:

♦ наявність товарних запасів на складі;

♦ виконання замовлення, в тому числі підбір асортименту, пакування, формування вантажних одиниць та інші операції;

♦ забезпечення надійності доставки;

♦ надання інформації про проходження вантажів.

Післяпродажні послуги — це гарантійне обслуговування, зобов'язання по розгляду претензій покупців, обмін і т. д.