Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу

Із збільшенням рівня сервісу витрати на сервіс, природно, зростають, причому зростання має нелінійний характер. Причина полягає в тому, що суб'єкт сервісу, тобто особа, що надає послуги, в першу чергу застосовує ті з них, які даються йому малими витратами.

Продовжимо перший приклад. Зазначимо, що згідно з правилом Парето лише 20% асортименту дає 80% прибутку. Отже, логічно було б включити в перелік реалізованих запчастин 400 найбільш часто реалізованих різновидів. Однак ринок може перестати "поважати" такого торговця, так як часто отримувати відмови за іншим, незначущу для суб'єкта сервісу товарів. Щоб бути конкурентоспроможним, доведеться розширювати асортимент, залучаючи до нього товари середнього, а потім і рідкісного попиту. Але зміст товару середнього попиту обходиться дорожче, ніж утримання товару частого попиту. Ще більш дорого обходиться утримання товару рідкісного спроса1. Таким чином, розширюючи асортимент, тобто збільшуючи рівень сервісу, підприємство тим самим різко збільшує витрати, пов'язані з його змістом.

На рис. показана залежність витрат на сервіс від величини рівня обслуговування.

 

Крива залежності витрат на сервіс від величини рівня сервісу

Починаючи від 70% і вище затрати на сервіс ростуть экспоненциально2 в залежності від рівня сервісу, а при рівні 90% і вище, сервіс стає невигідним. Фахівці підрахували, що при підвищенні рівня сервісу від 95 до 97% економічний ефект підвищується на 2%, а витрати зростають на 14%.

Розглянемо вплив логістики на залежність витрат від рівня сервісу. Будемо вимірювати рівень сервісу (η) процентним відношенням числа повністю виконаних замовлень (Qвып) до загального числа заявок покупців (Qобщ):

η = (Qвып / Qобщ) х 100

Частку повністю виконаних замовлень (η) можна збільшити двома способами:

1) збільшити розмір запасів, залишивши при цьому без змін систему отримання замовлення і доставки;

2) налагодити систему швидкого просування інформації про замовлення і швидкої подальшої доставки замовленого товару, залишивши при цьому без зміни розміру запасів.

Перший шлях підвищення рівня сервісу екстенсивний і вимагає зростання витрат, пов'язаних з утриманням запасів.

Другий шлях вимагає підвищення запасу. Конкурентоспроможність тут зростає за рахунок чіткої логістики просування інформації та матеріалів.

Застосування логістики зрушує криву витрат вправо, таким чином забезпечуючи досягнення того ж рівня сервісу при менших витратах на утримання запасів.