Залежність обсягу продажів від рівня сервісу

Задача визначення реакції ринку на рівень сервісу не менш складна, ніж завдання визначення економічного ефекту від рекламних заходів. Крива реакції ринку, як правило, має S-подібну форму, що пояснюється двома основними причинами.

1. Більшість ринків вимагає від продавців наявності мінімального рівня сервісу ("мінімальний поріг сервісу"). Діяльність у допороговой області не принесе відчутного доходу, так як продавець не буде сприйматись ринком.

Діяльність з рівнем сервісу в допороговой області через наявність витрат на сервіс і в той же час низького доходу може бути збитковою.

2. Після певного рівня сервісу ринок стає нечутливий до його подальшого збільшення. На кривій реакції ринку точка максимального порогу сервісу вказує на рівень обслуговування, після якого збільшення сервісу не супроводжується збільшенням продажів.

Залежність реакції ринку від рівня логістичного сервісу можна виразити через втрати частини покупців, викликані погіршенням сервісу. Крива також буде мати два граничних значення: ηmin і ηmax.