Вибір виду транспорту

На рис. представлено графічне рішення задачі. По осі ОХ відкладено дальність транспортування, по осі ОY - приведені витрати в розрахунку на 1 тонну транспортованого вантажу. Суцільною лінією показана залежність від дальності перевезення витрат на транспортування автомобільним транспортом, пунктиром - по залізниці. Горизонтальні лінії показують постійні витрати, похилі - загальні. Абсциса точки перетину вказує равновыгодную дальність.

2. Вибір виду відправки на основі аналізу повної вартості.

В середині минулого століття вітчизняна практика формування оперативних транспортних зв'язків використовувала в якості критерію оптимальності мінімум провізних плат.

Рис. Залежність між відстанню і витратами перевезення при виборі виду транспорту (суцільна лінія - автомобільний транспорт, пунктир - залізничний транспорт)

Проте вже на початку 60-х років була встановлена обмеженість критерію "ціна перевезення", який не включає в себе інші витрати, звані також вторинними або альтернативними издержками1. В даний час загальновизнаним критерієм вибору виду транспорту є повні витрати підприємства, що включають не тільки транспортну послугу, але й інші витрати, пов'язані з конкретним варіантом транспортування. Даний критерій знайшов відображення в понятті "Least Total Distribution Costs" - найменші сумарні витрати товароруху.

Таким чином, в якості провідного критерію вибору виду відправлення повинні прийматися загальні витрати товароруху, які можна вважати рівними сумі тарифу за перевезення і вторинних або альтернативних витрат споживача транспортних послуг.

Розрахунок сумарних приведених витрат за двома варіанта транспортування на фіксовану відстань (залізниця та автотранспорт). Крім движенческих витрат і витрат на початкові і кінцеві операції в розрахунок включені також:

♦ витрати на утримання запасів в дорозі, розмір яких залежить від терміну доставки;

♦ витрати на страхові запаси, розмір яких у нашому прикладі дорівнює терміну доставки вантажу.

Як бачимо, при збільшенні вартості перевезеного вантажу фактор витрат на утримання запасів в дорозі починає чинити істотний вплив на рішення щодо вибору виду транспорту. У нашому прикладі вантаж вартістю понад 30 тис. рублів за 1 тонну транспортувати по залізниці недоцільно.

При вартості вантажу менше ніж 31 000 руб./тонну доцільна доставка залізничним транспортом. Більш дорогий вантаж за даних умов доцільно доставляти автотранспортом. Вантаж, вартістю 31 000 руб./тонну у нашому прикладі можна доставляти і тим і іншим видом транспорту - повні витрати будуть приблизно рівні.