Свій або найманий транспорт

В логістиці дана задача відноситься до задач типу "робити чи купувати" (в англомовній літературі-Make-or-Buy Problem, або скорочено - завдання MOB) і полягає в прийнятті одного з двох альтернативних рішень:

♦ виконувати транспортування власними силами;

♦ користуватися послугами спеціалізованої транспортно-експедиційної компанії.

Рішення цієї задачі залежить від ряду зовнішніх чинників, а також від умов на самому підприємстві. Значущим зовнішнім фактором є ступінь розвитку транспортного сервісу в регіоні функціонування компанії. Наявність власного транспортного парку знижує залежність підприємства від коливань кон'юнктури на ринку транспортних послуг. У той же час високу якість і низьку собівартість транспортування швидше забезпечить спеціалізована транспортно-експедиційна компанія.

Інформація:

♦ продуктивність транспорту загального користування у сфері логістичних послуг в середньому в 1,6 рази вище, ніж при транспортуванні підприємствами власними силами, при цьому собівартість перевезень нижче приблизно на 40%;

♦ при посередницької доставки коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортних засобів і коефіцієнт використання автотранспорту по часу (за рахунок скорочення простоїв) зростають у середньому в 2-3 рази.

Відмовляючись від створення й утримання власного автогосподарства та приймаючи рішення про закупівлю транспортних послуг, підприємство отримує можливість підняти якість перевезень і знизити їх собівартість, проте потрапляє при цьому в залежність від навколишнього економічного середовища. Ризик втрат, обумовлений зростанням залежності, тим нижче, чим більш розвинений ринок транспортно-експедиційних послуг в регіоні функціонування компанії.

Простого і однозначного рішення цієї задачі немає.

В табл. 18 перераховані основні переваги і недоліки створення і утримання власного парку транспортних засобів. Нагадаємо, що альтернативним рішенням є організація транспортування вантажів силами транспортно-експедиційних компаній.

Таблиця 18

Основні переваги і недоліки створення і утримання власного парку транспортних засобів

Переваги Недоліки
Знижується залежність від коливань транспортних тарифів Складність організації транспортного господарства, пов'язаного з рішенням безлічі спеціальних юридичних, організаційних, технологічних, інформаційних і фінансових проблем
Скорочуються змінні витрати, пов'язані з використанням автотранспорту Значні витрати, пов'язані з експлуатацією, охороною, зберіганням транспортних засобів, їх якісним технічним обслуговуванням і ремонтом
Наявність власних транспортних засобів забезпечує можливість точного планування їх використання Виникають проблеми холостих пробігів рухомого складу та простою машин у період спаду ділової активності
Забезпечується пряме керівництво діяльністю собстветюго транспортного господарства і його розвиток в рамках стратегії компанії Виникають проблема кадрів, що володіють досвідом і спеціальними знаннями в області регулювання та організації вантажоперевезень і утримання рухомого складу
Забезпечуються вищі (ніж при найманій транспорті) можливості надання послуг клієнтам в процесі доставки товарів Потрібні високі капіталовкладення у створення парку власних транспортних засобів (програш в постійних витратах)
Підвищується ефективність і якість робіт, пов'язаних зі спеціалізацією транспортних засобів і персоналу транспортного господарства на конкретному виді перевезень Необхідність наявності транспортних засобів різних типів (у зв'язку з розходженням транспортно значущих характеристик перевезеного вантажу)