Вибір перевізника

Вагоме місце серед рішень, пов'язаних з організацією транспортування вантажів, займає вибір перевізника. Цей вибір може бути довірено експедиторській фірмі, або виконаний менеджментом компанії самостійно.

Самостійний вибір перевізника виконується згідно наведеного нижче алгоритму.

1. Спочатку складається перелік факторів, які слід взяти до уваги, вибираючи перевізника. Вітчизняна і зарубіжна практика дані перелік включає наступні фактори:

♦ тариф за перевезення вантажу;

♦ готовність перевізника до переговорів про зміну тарифу;

♦ надійність дотримання строків доставки;

♦ наявність додаткового обладнання обробки вантажів;

♦ наявність додаткових послуг по комплектації і складування вантажу;

♦ фінансова стабільність перевізника; ♦ наявність резервних потужностей у перевізника;

♦ гнучкість схем маршрутизації перевезень.

Даний перелік не є вичерпним і може бути доповнений згідно з умовами конкретної господарської ситуації.

2. Далі чинники необхідно ранжувати. Ранжування найчастіше виконують методами експертних оцінок.

3. Виконується оцінка перевізників у розрізі виділених факторів.

4. Розраховуються рейтинги перевізників.

5. Приймається рішення про вибір перевізника.

Розглянемо приклад розрахунку рейтингу перевізника (табл.). Припустимо, що менеджер відділу логістики вирішив заснувати вибір перевізника на трьох головних чинниках (стовпець 1):

♦ тарифи на транспортування вантажів;

♦ загальний час доставки вантажів;

♦ експедирування відправок.

Експертно були визначені ваги даних факторів (стовпець 2). Аналіз ринку транспортних послуг дозволив виявити три компанії, з якими можна було б укласти договір перевезення. Оцінка даних компаній за трибальною системою (відмінно, добре, задовільно), виконана на основі їх комерційних пропозицій, наведена у стовпцях 3, 5 і 7. Сума добутків по стовпцю 4 показала рейтинг перевізника I, по стовпцю 6 - перевізника II, по стовпцю 8 - перевізника III. Як випливає з табл., найвищий рейтинг має перевізник I.

Таблиця Розрахунок рейтингу перевізників

Найменування фактора Вага фактора Перевізник I Перевізник II Перевізник ІІІ
 оцінка рейтинг   оцінка рейтинг   оцінка рейтинг 
Тарифи на транспортування вантажів  0,5  3 1,5 2  1  1 0,5
Загальний час доставки вантажів  0,3  1  0,3  3  0,9  2 0,6
Експедирування відправок  0,2 2 0,4  1  0,2  3  0,6
Сумарний рейтинг      2,2    1,2    1,7