Логістичний підхід до організації руху товару

Мета вдосконалення торгівлі на базі концепції логістики - створення високоефективних товаропровідних систем, здатних забезпечити наявність потрібного товару, в потрібному місці, в потрібний час, в потрібній кількості, з мінімальними витратами і за прийнятною ціною. Ці системи повинні мати високу здатність адаптуватися до змін навколишнього середовища.

Ланцюг, що складається з виробничого підприємства, складу оптової торгівлі, магазинів і з'єднують їх транспортних ланок. Спільними діями ці учасники просувають товари від виробництва до кінцевого споживача.
Відомі перетворення початку 90-х рр. XX ст. спричинили за собою дезінтеграційні процеси в торгівлі. В результаті для нинішньої організації вітчизняного товару характерна слабка координація дій учасників. Держава в ролі диригента на цій сцені сьогодні не виступає. Розподіл запасів в цілому по ланцюгу носить випадковий характер і нераціонально. На оптових складах, на транспорті і в магазинах застосовуються історично сформовані технологічні процеси обробки інформації та вантажу, які не були погоджені між собою.

Що застосовується учасниками устаткування не пов'язане зі значущих експлуатаційним параметрам. Собівартість транспортування по ряду організаційних причин висока. У магазинах далеко не завжди створені умови для безперешкодного під'їзду транспорту, швидкої розвантаження і приймання товару. Процеси в опті, роздробі і на транспорті не пов'язані єдиною системою планування.

Місія логістики в цих умовах в першу чергу полягає в посиленні техніко-технологічної, економічної та методологічної узгодженості учасників руху товару. Основною передумовою можливості застосування логістичного методу організації руху товару є організаційно-економічна єдність учасників руху товару.

Виробництво, опт, роздріб і транспорт починають координувати і спільно планувати свої дії. Історично сформовані технологічні процеси коригуються відповідно до вимог оптимальної організації саме наскрізного матеріального потоку. Учасники домовляються про параметри застосовуваної техніки, узгоджують порядок транспортування, перерозподіляють запаси, визначають порядок розподілу додатково одержуваного доходу.

Іншими словами, виділяється єдина функція управління наскрізними матеріальними потоками і пов'язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками. В результаті окремі ланки товаропровідної ланцюга об'єднуються в конкурентоспроможну систему, що забезпечує ефективне управління наскрізним матеріальним потоком.

Сьогодні підприємці починають досить ясно усвідомлювати необхідність консолідації учасників руху товару.

Незважаючи на важливість інформаційної консолідації торговельних, транспортних та виробничих процесів, не слід ототожнювати логістику з автоматизацією управління рухом товарів. Інформаційні системи є лише частиною логістичних систем, що погоджує поряд з інформацією також техніку, технологію, планування і економіку учасників руху товару.

Наскрізні технології роботи з товаром і інформацією, сполучена техніка, узгоджене планування - це саме те, що дозволяє своєчасно довести товар до покупця з мінімальними витратами, не допустивши псування і втрат. Наприклад, розрахунки показують, що якщо в товароснабжении замість традиційних ящиків використовувати тару-обладнання, то при просуванні по оптово-роздрібної ланцюга 1 т фасованого товару трудовитрати знижуються з 6 тонно-операцій до 1,75! Різко скорочуються простої транспорту. Однак для того, щоб стійко застосовувати названу технологію, необхідно логістично організоване рух товару - силами віртуальних розподільних торгових центрів цих питань вже не вирішити.

Техніко-технологічні аспекти інтеграції процесу доведення готового продукту від виробника до кінцевого споживача поки залишаються поза увагою підприємців.