Логістика і науково-технічний розвиток торгівлі

Істотною умовою можливості логістичної організації торгівлі є науково-технічний прогрес, під яким розуміють відповідне соціально-економічним завданням торгівлі вдосконалення її матеріально-технічної бази, впровадження і широке використання на підприємствах галузі прогресивних технологічних процесів, а також підвищення готовності до цих процесів надходять на підприємства торгівлі матеріальних та інформаційних потоків.

При роботі з матеріальними потоками необхідно використовувати технічно досконале підйомно-транспортне та технологічне обладнання. Політика технічного розвитку галузі повинна грунтуватися на розробках системного характеру (наприклад, на розробці системи машин для підприємств оптової та роздрібної торгівлі).

Складський фонд оптової торгівлі повинен поповнюватися шірококорпусних одноповерхових-висотними будівлями і спорудами, що забезпечують можливість застосування високоефективних технологій вантажопереробки, механізації і автоматизації транспортно-технологічних процесів.

Істотним для логістичної організації торгівлі є вдосконалення застосовуваних засобів праці для роботи з інформаційними потоками, в тому числі застосування інформаційних систем, що забезпечують наскрізний моніторинг матеріальних потоків.

Забезпеченість підприємств торгівлі засобами праці (необхідна умова можливості застосування логістики) досягається за допомогою оснащення підприємств торгівлі за необхідне підйомно-транспортним, технологічним і торговим обладнанням, а також максимальним використанням ресурсів наявної техніки.

Удосконалення використовуваних предметів праці включає в себе використання нових видів тари, перехід на торгівлю в основному фасованими товарами і товарами, що несуть на собі штриховий код (в перспективі - перехід на роботу з вантажними пакетами, також несуть на собі штриховий код).

Значущим показником науково- технічного розвитку будь-якої галузі є застосовувана технологія. На цьому етапі ступінь прогресивності застосовуваних технологій на підприємствах торгівлі визначається можливістю просування по товаропровідної ланцюгах пакетованих вантажів, можливістю автоматизованої ідентифікації вантажних і товарних одиниць, а також можливістю інтенсивного інформаційного обміну учасників руху товару.

З точки зору логістики, перераховані напрями науково-технічного прогресу повинні розвиватися не ізольовано, в опті, а узгоджено: на промислових підприємствах, в опті, на транспорті і в роздробі, т. Е. У всіх учасників товарного ринку.