Ефективність застосування логістики в торгівлі

Світовий і вітчизняний досвід свідчить, що застосування логістики дозволяє істотно підвищити ефективність торгівлі. Зупинимося на основних складових ефекту.

1. Скорочення запасів в ланцюгах товароруху за рахунок:

♦ перерозподілу запасів між оптовою та роздрібною торгівлею і зосередження запасів в оптовій ланці;

♦ застосування сучасних технологій контролю стану запасів;

♦ високого ступеня узгодженості учасників в питаннях своєчасного поповнення запасів.

Скорочуються як поточний, так і страхові запаси.

Поточні - за рахунок поставок точно в строк оптимальних розмірів партій. Страхові - за рахунок їх концентрації в єдиному розподільчому складі. Наприклад, якщо 100 магазинів об'єднати навколо одного розподільного складу і сконцентрувати тут страхові запаси, то за законом квадратного кореня загальний розмір запасу без шкоди для стабільності обслуговування скоротиться в 10 разів.

2. Максимальне використання площ і обсягів підприємств оптової і роздрібної торгівлі. Наприклад, логістична оптимізація ланцюга руху товару дозволить істотно змінювати структуру площ магазинів на користь збільшення частки торгових площ. Цього вдається досягти за рахунок:

♦ різкого скорочення загальної кількості запасів і переміщення їх значної частини з магазину в оптову ланку;

♦ переміщення частини підготовчих операцій таких, як фасування, маркування, проставлення ціни і ін., На більш ранні стадії руху товару.

3. Прискорення оборотності капіталу. Досягається за рахунок контролю часу наскрізних процесів розміщення і виконання замовлень.

4. Скорочення транспортних витрат, яке вдається досягти за рахунок високої узгодженості учасників в питаннях використання транспорту.

5. Скорочення витрат, пов'язаних з грузопереработкойу в тому числі затрат ручної праці.

Сукупний ефект від використання логістики, як правило, перевищує суму ефектів від поліпшення перерахованих показників. Це пояснюється виникненням у логістично організованих систем цінної для ринку здатності забезпечувати поставку потрібного вантажу, необхідної якості, в потрібній кількості, в потрібний час, в потрібне місце з мінімальними витратами.

На закінчення відзначимо, що логістична оптимізація торгівлі - природний, неминучий шлях розвитку галузі. Застосування логістики - вже сьогодні запорука конкурентоспроможності підприємства торгівлі. Завтра це, можливо, - його головний ресурс.