Поняття виробничої логістики

Матеріальний потік на своєму шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача проходить ряд виробничих ланок. Управління матеріальним потоком на цьому етапі має свою специфіку і носить назву виробничої логістики.

Нагадаємо зміст терміна "виробництво". Як відомо, суспільне виробництво поділяється на матеріальне і нематеріальне. Виробнича логістика розглядає процеси, що відбуваються в сфері матеріального виробництва.

Детальніше...

Традиційна і логістична концепції організації виробництва

Логістична концепція організації виробництва включає в себе наступні основні положення:

♦ відмова від надлишкових запасів;

♦ відмова від завищеного часу на виконання основних і транспортно-складських операцій;

♦ відмова від виготовлення серій деталей, на які немає замовлення покупців;

♦ усунення простоїв устаткування;

♦ обов'язкове усунення шлюбу;

♦ усунення нераціональних внутрішньозаводських перевезень;

♦ перетворення постачальників з протилежної сторони в доброзичливих партнерів.

Детальніше...

Якісна і кількісна гнучкість виробничих систем

Виробництво в умовах ринку може вижити лише в тому випадку, якщо воно здатне швидко змінювати асортимент і кількість продукції. До 70-х рр.. весь світ вирішує це завдання за рахунок наявності на складах запасів готової продукції. Сьогодні логістика пропонує адаптуватися до змін попиту за рахунок запасу виробничої потужності.

Детальніше...

Штовхаючі системи управління матеріальними потоками

Управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем може здійснюватися різними способами, з яких виділяють два основних: що штовхає і тягне, які принципово відрізняються один від одного.

Детальніше...

Тягнучі системи управління матеріальними потоками

Другий варіант організації логістичних процесів на виробництві грунтується на принципово іншому способі управління матеріальним потоком. Він носить назву "тягне система" 1 і являє собою систему організації виробництва, в якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності.

Детальніше...

Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками на виробництві

Відомо, що 95-98% часу, протягом якого матеріал знаходиться на виробничому підприємстві, припадає на виконання навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт. Цим обумовлюється їх значна частка у собівартості продукції, що випускається.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на підприємстві дозволяє максимально оптимізувати виконання комплексу логістичних операцій. За даними фірм "Бош", "Сіменс", "Міцубісі", "Дженерал моторі", 1% скорочення витрат на виконання логістичних функцій мав той же ефект, що і збільшення на 10% обсягу збуту.

Детальніше...