Тягнучі системи управління матеріальними потоками

Другий варіант організації логістичних процесів на виробництві грунтується на принципово іншому способі управління матеріальним потоком. Він носить назву "тягне система" 1 і являє собою систему організації виробництва, в якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності.

Тут центральна система управління не втручається в обмін матеріальними потоками між різними ділянками підприємства, не встановлює для них поточних виробничих завдань. Виробнича програма окремої технологічної ланки визначається розміром замовлення наступної ланки. Центральна система управління ставить завдання лише перед кінцевою ланкою виробничого технологічного ланцюга.

Для того щоб зрозуміти механізм функціонування тягнучої системи, розглянемо приклад.

Припустимо, підприємство отримало замовлення на виготовлення 10 од. продукції. Це замовлення система управління передає в цех збірки. Цех збирання для виконання замовлення запитує 10 деталей з цеху № 1. Передавши зі свого запасу 10 деталей, цех № 1 з метою заповнення запасу замовляє у цеху № 2 десять заготовок. У свою чергу, цех № 2, передавши 10 заготовок, замовляє на складі сировини матеріали для виготовлення переданої кількості також з метою відновлення запасу. Таким чином, матеріальний потік "витягується" кожним наступним ланкою. Причому персонал окремого цеху в змозі врахувати набагато більше специфічних факторів, що визначають розмір оптимального замовлення, ніж це змогла б зробити центральна система управління.

На практиці до тягнутим внутрішньовиробничих логістичних систем відносять систему "Канбан" (у перекладі з японської - картка), розроблену і реалізовану фірмою "Тойота" (Японія).

Система "Канбан" не вимагає тотальної комп'ютеризації виробництва, проте вона передбачає високу дисципліну поставок, а також високу відповідальність персоналу, так як централізоване регулювання внутрішньовиробничого логістичного процесу обмежена. Система "Канбан" дозволяє істотно знизити виробничі запаси. Наприклад, запаси деталей у розрахунку на один випускається автомобіль у фірми "Тойота" становить 77 дол, у той час як на автомобільних фірмах США цей показник дорівнює приблизно 500 дол Система "Канбан'' дозволяє також прискорити оборотність оборотних коштів, поліпшити якість продукції, що випускається продукції.