Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками на виробництві

Відомо, що 95-98% часу, протягом якого матеріал знаходиться на виробничому підприємстві, припадає на виконання навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт. Цим обумовлюється їх значна частка у собівартості продукції, що випускається.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на підприємстві дозволяє максимально оптимізувати виконання комплексу логістичних операцій. За даними фірм "Бош", "Сіменс", "Міцубісі", "Дженерал моторі", 1% скорочення витрат на виконання логістичних функцій мав той же ефект, що і збільшення на 10% обсягу збуту.

Перерахуємо доданки сукупного ефекту від застосування логістичного підходу до управління матеріальним потоком на підприємстві.

1. Виробництво орієнтується на ринок. Стає можливим ефективний перехід на малосерійне і індивідуальне виробництво.

2. Налагоджуються партнерські відносини з постачальниками.

3. Скорочуються простої устаткування. Це забезпечується тим, що на робочих місцях постійно є необхідні для роботи матеріали.

4. Поліпшується якість продукції, що випускається.

5. Скорочується виробничий цикл і мінімізуються витрати.

Зупинимося докладніше на причинах, що дозволяють знизити витрати, пов'язані з виробничим процесом:

♦ Оптимізація запасів - одна з центральних проблем логістики. Утримання запасів вимагає відволікання фінансових коштів, використання значної частини • Матеріально-технічної бази, трудових ресурсів. Аналіз досвіду ряду фірм Західної Європи, що використовують сучасні логістичні методи організації виробництва (систему "Канбан"), показує, що застосування логістики дозволяє зменшити виробничі запаси на 50%.

♦ Скорочення чисельності допоміжних робітників. Чим менше рівень системності, тим невизначений трудовий процес і тим вище потреба в допоміжному персоналі для виконання пікових обсягів робіт.

♦ Зниження втрат матеріалів. Будь-яка логістична операція - це потенційні втрати. Оптимізація логістичних операцій - це скорочення втрат.

♦ Поліпшення використання виробничих і складських площ. Невизначеність потокових процесів змушує резервувати великі додаткові площі. Зокрема, при проектуванні торгових оптових баз невизначеність потокових процесів змушує на 30% збільшувати площі складських приміщень.

♦ Зниження травматизму. Логістичний підхід органічно вписує в себе систему безпеки праці.