Питомі витрати на створення та зберігання запасів

Прийняття рішення щодо запасів полягає в розумінні раціонального значення обсягу замовлення чи зіставленні варіантів систем управління запасами з допомогою критерію мінімуму загальних витрат.

Розрахунки величин К і М, що входять до формули Вілсона, виконують з метою прийняття рішень в галузі управління запасами. Розуміння розміру питомих витрат за створення і зберігання запасів відповідає принципу конкретності логістики, оскільки дозволяє виконати точну оцінку фінансових ресурсів, необхідні реалізації тієї чи іншої рішення у сфері управління запасами.

Детальніше...

Визначення розміру поточного запасу за умов обмежених можливостей управління господарською ситуацією

Система управління запасами характеризується рядом параметрів, частиною з яких можна управляти, а частиною не можна. Склад керованих та некерованих параметрів залежить від господарської ситуації та може змінюватися. Визначаючи оптимальний розмір партії, що замовляється, ми виходили з того, що розмір замовлення є керованим параметром. У реальній практиці керованість розміру замовлення може бути значно обмежена.

Детальніше...

Визначення розміру страхових запасів

Ідеальний варіант руху запасу: витрата здійснюється рівномірно, нова партія надходить на склад точно в момент повної витрати попередньої. Насправді фактичний витрата запасу нерівномірний і може перевищувати плановий. Надходження замовлених товарів з вини постачальників чи перевізників може запізнюватися. У зв'язку з цим підприємства виробляють страхові запаси. Мета створення страхових запасів – забезпечити безперервність торговельного чи виробничого процесу у таких випадках:

• затримка постачальником терміну відвантаження замовлення;

• затримка товару у дорозі при доставці від постачальника;

• непередбачуване зростання обсягу збуту.

Детальніше...

Вплив характеру розподілу на розмір страхового запасу

Розподіл нормальний

Умовою застосування наведеного порядку визначення страхового запасу є нормальний характер розподілу значень випадкової величини (у разі значення потреби між двома суміжними поставками). Розподіл є нормальним, якщо на величину ознаки діє безліч взаємно незалежних факторів, серед яких немає жодного з коливністю, що різко виділяється, тобто роль кожного з факторів незначна.

Детальніше...