Визначення розміру поточного запасу за умов обмежених можливостей управління господарською ситуацією

Система управління запасами характеризується рядом параметрів, частиною з яких можна управляти, а частиною не можна. Склад керованих та некерованих параметрів залежить від господарської ситуації та може змінюватися. Визначаючи оптимальний розмір партії, що замовляється, ми виходили з того, що розмір замовлення є керованим параметром. У реальній практиці керованість розміру замовлення може бути значно обмежена.

Можливі причини:

• мінімальна норма відвантаження, що вводиться постачальником,

• кількість одиниць, упакованих у транспортну тару,

• місткість транспорту, що використовується, а також інші причини.

Розглянемо, які можливості відкриває в цьому випадку розуміння питомих витрат, пов'язаних із створенням та змістом замовлення.

1. Знання питомих витрат, пов'язаних із створенням та змістом замовлення, дає розуміння оптимальної величини замовлення. Загальні витрати, які б поніс покупець у разі закупівлі товарів оптимальними партіями, слід зіставити з витратами, які будуть понесені в результаті згоди з мінімальними нормами відвантаження, а також з іншими можливими умовами постачальника, які змушують покупця замовляти товар партіями, відмінними від оптимальних.

Знання величини додаткових витрат суттєво підвищує обґрунтованість комерційного рішення щодо укладання договору поставки. Комерційна служба, погоджуючись на відмінно від оптимальних умов постачальника, бачить, яку ціну компанія платить за поступку.

2. Знання питомих витрат допоможе вибрати вид транспорту.

Припустимо, компанія може доставити від закордонного постачальника однорідний товар або залізничним транспортом (вагонне відправлення), або великотоннажним автомобільним транспортом. Критерієм вибору варіанту може бути мінімум сумарних витрат за період на замовлення та доставку товару, а також зберігання запасу. Оскільки кількість варіантів просування товару до покупця, які реально можна здійснити, швидше за все, буде обмежено, то по кожному з них може бути виконано розрахунок сумарних витрат. Варіант, що забезпечує мінімум загальних витрат, береться до реалізації.

Наведено приклад розрахунку загальних витрат за двома варіантами доставки паперової продукції від закордонного постачальника. Оптимальний розмір замовлення, розрахований без урахування транспортних витрат, становив 2530 прим. Однак з урахуванням витрат на транспортування таке замовлення виявляється невигідним.

Вибирати доводиться із двох варіантів:

• доставка великотоннажним автомобілем;

• Доставка вагоном.

Наведено порядок розрахунку повних витрат на кожному з варіантів. Як бачимо, вигідніше виявляється доставка вагоном, яка дозволяє заощадити 26 100 руб. у квартал.

Вибравши даний варіант, ми цим визначаємо розмір замовлення та норму поточного запасу:

• розмір замовлення – 16000 шт.;

• норма поточного запасу – 8000 шт.

Читачеві пропонується ввести дані таблиці в Excel і подивитися, як будуть вести себе сумарні витрати на замовлення, транспортування та зберігання за варіантами доставки за наступних змін:

• збільшення закупівельної вартості одиниці товару;

дуже швидко, шляхом перебору значень, можна визначити, що з вартості одиниці товару 147 крб. сумарні витрати за варіантами вирівнюються. За подальшого збільшення вартості доцільно переходити на автомобільний транспорт;

• зменшення розміру замовлення порівняно із місткістю вибраного транспортного засобу;

встановлені значення моделі рекомендують використовувати вагонну відправку, сумарні витрати у своїй становлять 108 900 крб./квартал. Спробуємо недовантажити вагон, зменшивши замовлення із 16 до 15 тис. шт. Ми побачимо, що сумарні витрати зростуть до 111 510 руб. / квартал.

Як бачимо, проста комп'ютерна модель може допомогти прорахувати й інші варіанти поставок, порівняти їх і вибрати оптимальний варіант за критерієм мінімуму загальних витрат.

Знову звертаємо увагу на те, що можливість обґрунтованого вибору існує лише за умови знання питомих витрат, пов'язаних із створенням та змістом запасу.