Оптимізація асортиментного складу запасів в ешелонах логістичних систем

Великий вплив на результати бізнесу розподіляє асортиментний склад запасів у різних ешелонах логістичних систем.

На рисунку показана матриця, в якій весь асортимент диференційований за двома ознаками: частки товарної групи в загальному обсязі обороту і частки товарної групи загального прибутку.

Запаси товарів, які мають високий попит і мають високу частку у прибутку підприємства (сегмент I матриці), необхідно розміщувати максимально близько до клієнта. За цими товарами слід мати глибокий внутрішньогруповий асортимент, створювати страхові запаси.

Товари, що користуються низьким попитом (сегменти II і III матриці), розміщують вище ланцюга руху товарів, тобто в центральних складах. При цьому чим нижче значення коефіцієнта варіації попиту за окремим товаром, тим спокійніше можна передавати його зберігання до центрального складу.

Постачання тієї частини товарів цієї групи, яка приносить високий прибуток (сегмент II матриці), має організовуватися за принципом "точно в строк".

Роботу з товаром, що має високий попит, але приносить невеликий прибуток (сегмент IV матриці), необхідно критично аналізувати і реорганізовувати з метою скорочення витрат і відповідного збільшення прибутку.

Товари, що мають невеликий попит і приносять низький прибуток (сегмент III матриці), слід, по можливості, видаляти з асортименту.

 

Рис. Матриця прибуток - попит