Функція постачання на підприємстві

Відповідно до концепції логістики в процесі забезпечення підприємства предметами праці повинні мати місце заходи щодо реалізації системного підходу до управління матеріальними потоками в межах самої служби постачання.

У Росії рішення перерахованих у попередньому параграфі завдань закупівельної логістики ускладнене тим, що в недавньому минулому підприємства ці завдання в повному обсязі найчастіше не вирішували взагалі, так як ресурси розподілялися.

Розглянемо два варіанти організації постачання, принципово відрізняються один від одного можливостями реалізації системного підходу до управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства сировиною.

Представлений варіант організаційної структури підприємства з розподілом перерахованих вище завдань між різними функціональними підрозділами. Завдання, що закупити і скільки закупити, вирішуються дирекцією з виробництва. Тут же виконуються і роботи по складуванню закуплених предметів праці.

Завдання, у кого закупити і па яких умовах закупити, вирішуються дирекцією по закупкам. Тут же виконуються і перераховані роботи з постачання, тобто укладаються договори, контролюється їх виконання, організовується доставка закуплених предметів праці. У результаті функція управління матеріальним потоком в процесі постачання підприємства сировиною і матеріалами розділена між різними службами і її ефективна реалізація утруднена.

Інший варіант припускає зосередження всіх функцій постачання підприємства в одних руках, наприклад, в дирекції по матеріально-технічному постачанню.

Така структура створює широкі можливості логістичної оптимізації матеріального потоку на стадії закупівель предметів праці.