Завдання вибору постачальника

Після того, як вирішено завдання "робити або купувати" і підприємство визначило, яка сировина та які матеріали необхідно закупити, вирішують завдання вибору постачальника. Перелічимо та охарактеризуємо основні етапи вирішення цього завдання.

1. Пошук потенційних постачальників.

При цьому можуть бути використані наступні методи:

♦ оголошення конкурсу;

♦ вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, оголошень у засобах масової інформації і т. п.;

♦ відвідування виставок і ярмарків;

♦ листування і особисті контакти з можливими постачальниками.

В результаті перерахованих заходів формується список потенційних постачальників, який постійно оновлюється і доповнюється.

2. Аналіз потенційних постачальників.

Складений перелік потенційних постачальників аналізується на підставі спеціальних критеріїв, що дозволяють здійснити відбір прийнятних постачальників.

Кількість таких критеріїв може складати кілька десятків. Однак найчастіше обмежуються ціною і якістю продукції, що поставляється, а також надійністю постачань, під якою розуміють дотримання постачальником зобов'язань за строками поставки, асортименту, комплектності, якості і кількості продукції, що поставляється.

До іншими критеріями, що приймається до уваги при виборі постачальника, відносять наступні:

♦ віддаленість постачальника від споживача;

♦ терміни виконання поточних та екстрених замовлень;

♦ наявність резервних потужностей;

♦ організація управління якістю у постачальника;

♦ психологічний клімат у постачальника (в плані можливості страйків);

♦ здатність забезпечити поставку запасних частин протягом усього терміну служби обладнання, що постачається;

♦ фінансове становище постачальника, його кредитоспроможність та ін

В результаті аналізу потенційних постачальників формується перелік конкретних постачальників, з якими проводиться робота по укладанню договірних відносин.