Інформаційні технології в логістиці

Якщо в інформаційній системі здійснюється автоматизована обробка інформації, то технічне забезпечення включає в себе електронну обчислювальну техніку і засоби зв'язку між собою. Основною частиною технічного забезпечення в цьому випадку є ЕОМ.

Одним з основних блоків сучасної електронної обчислювальної машини є процесор - пристрій, що здійснює запрограмовану обробку даних. Розвиток електроніки дозволило виробляти процесори дуже невеликих розмірів, що володіють значною швидкодією та обсягом пам'яті. ЕОМ, виконану на базі мікропроцесорів, відносять до мікро-ЕОМ. Ті з них, які володіють розвиненим сервісом поводження з некваліфікованим користувачем, у науково-популярній та науковій літературі називаються комп'ютерами.

Широке проникнення логістики в сферу економіки в істотному ступені зобов'язано комп'ютеризації управління матеріальними потоками. Комп'ютер став повсякденним елементом оргтехніки для працівників найрізноманітніших спеціальностей, з ним навчилися звертатися, йому повірили. Програмне забезпечення комп'ютерів дає можливість на кожному робочому місці вирішувати складні питання по обробці інформації. Ця здатність мікропроцесорної техніки дозволяє з системних позицій підходити до управління матеріальними потоками, забезпечуючи обробку і взаємний обмін великими обсягами інформації між різними учасниками логістичного процесу.

Вдосконалення кількісних показників мікропроцесорної техніки, таких як швидкодія процесора, обсяг пам'яті, простота спілкування з комп'ютером, вартість обчислювальної техніки та ін., забезпечило якісну можливість інтеграції різних учасників у єдину систему. При цьому слід мати на увазі, що кожен з цих учасників оперує великими обсягами інформації.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками передбачає безперервне відстеження переміщення і зміни кожного об'єкта потоку, а також оперативне коректування його руху. В умовах інтенсивних і багатономенклатурних матеріальних потоків зробити це можна лише за умови застосування сучасної техніки і технології збору, обробки і передачі інформації в режимі реального масштабу часу. Цим питанням присвячені наступні матеріали.