Логістичний підхід до організації руху товару

Мета вдосконалення торгівлі на базі концепції логістики - створення високоефективних товаропровідних систем, здатних забезпечити наявність потрібного товару, в потрібному місці, в потрібний час, в потрібній кількості, з мінімальними витратами і за прийнятною ціною. Ці системи повинні мати високу здатність адаптуватися до змін навколишнього середовища.

Детальніше...

Логістика і інтеграційні процеси в торгівлі

Логістика припускає наявність стійких господарських зв'язків між учасниками руху товару. Лише у постійних партнерів по бізнесу виникає необхідна прозорість систем обліку витрат, з'являється можливість розробки і застосування узгоджених технологій переробки вантажів та інформації.

Детальніше...

Логістика в ланках руху товарів

Логістика в оптовій торгівлі. З точки зору логістики найбільш значущими учасниками процесу руху товару є оптове і транспортний ланки.

Удосконалення логістики в оптовій торгівлі може здійснюватися за двома напрямками, перше з яких передбачає розвиток опту у взаємозв'язку з техніко-технологічних та організаційних вдосконаленням всієї системи руху товару. Другий напрямок передбачає вдосконалення внутрискладских вантажопереробні систем.

Детальніше...

Служба логістики на підприємствах торгівлі

Наявність служби логістики особливо актуально для мережевих структур. Однак такі структури широкого розвитку поки не отримали. Тому сьогодні можна говорити про виділення функції логістики в окремому торговому підприємстві.

Логіст на підприємстві торгівлі - це в першу чергу системщик. Основна мета його діяльності - гармонізація руху товару як за допомогою всебічного встрявання підприємства в зовнішнє середовище, так і за рахунок адекватної організації торгово-технологічних процесів всередині підприємства.

Детальніше...

Передумови та проблеми розвитку логістики в торгівлі

Впровадження логістичного методу управління матеріальними потоками пов'язане, як правило, з серйозними проблемами, але, як свідчить світовий досвід, цілком здійсненно.

Логістика - шлях інтенсивного розвитку торгівлі, яким починають користуватися, як правило, тоді, коли можливості екстенсивного розвитку вже вичерпані. Наприклад, у Франції різкий стрибок у розвитку логістики стався після прийняття урядом заходів, що обмежують можливості будівництва нових великих магазинів.

Детальніше...

Логістика і науково-технічний розвиток торгівлі

Істотною умовою можливості логістичної організації торгівлі є науково-технічний прогрес, під яким розуміють відповідне соціально-економічним завданням торгівлі вдосконалення її матеріально-технічної бази, впровадження і широке використання на підприємствах галузі прогресивних технологічних процесів, а також підвищення готовності до цих процесів надходять на підприємства торгівлі матеріальних та інформаційних потоків.

Детальніше...

Ефективність застосування логістики в торгівлі

Світовий і вітчизняний досвід свідчить, що застосування логістики дозволяє істотно підвищити ефективність торгівлі. Зупинимося на основних складових ефекту.

1. Скорочення запасів в ланцюгах товароруху за рахунок:

♦ перерозподілу запасів між оптовою та роздрібною торгівлею і зосередження запасів в оптовій ланці;

♦ застосування сучасних технологій контролю стану запасів;

♦ високого ступеня узгодженості учасників в питаннях своєчасного поповнення запасів.

Детальніше...