Поняття логістичного сервісу

В умовах "ринку покупця" продавець вимушений будувати свою діяльність виходячи з купівельного попиту. При цьому попит не обмежується попитом на товар. Покупець диктує свої умови також і в області складу і якості послуг, що надаються йому в процесі поставки цього товару.

Детальніше...

Формування системи логістичного сервісу

Споживач при виборі постачальника бере до уваги можливості останнього в області логістичного сервісу, тобто на конкурентоспроможність постачальника впливає асортимент і якість пропонованих їм послуг.

Детальніше...

Рівень логістичного сервісу

Важливим критерієм, що дозволяє оцінити систему обслуговування як з позиції постачальника, так і з позиції одержувача послуг, є рівень логістичного сервісу.

Детальніше...

Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу

Із збільшенням рівня сервісу витрати на сервіс, природно, зростають, причому зростання має нелінійний характер. Причина полягає в тому, що суб'єкт сервісу, тобто особа, що надає послуги, в першу чергу застосовує ті з них, які даються йому малими витратами.

Детальніше...

Залежність обсягу продажів від рівня сервісу

Задача визначення реакції ринку на рівень сервісу не менш складна, ніж завдання визначення економічного ефекту від рекламних заходів. Крива реакції ринку, як правило, має S-подібну форму, що пояснюється двома основними причинами.

Детальніше...

Визначення оптимального обсягу рівня логістичного сервісу

Матеріал попередніх параграфів свідчить, що зростання рівня сервісу супроводжується, з одного боку, підвищенням витрат на сервіс, а з іншого - зростанням обсягу продажів і, відповідно, зростанням доходів. Завдання служби логістики полягає в пошуку оптимальної величини рівня сервісу.

Детальніше...

Критерії якості логістичного сервісу

Для оцінки якості логістичного сервісу застосовують такі критерії:

♦ надійність постачання;

♦ повне час від отримання замовлення до поставки партії товарів;

♦ гнучкість постачання;

♦ наявність запасів на складі постачальника;

♦ можливість надання кредитів, а також ряд інших.

Детальніше...